• 9

Pobiedno w materiałach archiwalnych Oddziału w Sanoku

Najstarsza wzmianka pisana o Pobiednie pochodzi z przywileju króla Kazimierza Wielkiego z 25 czerwca 1361 roku dla braci Piotra i Pawła z Węgier, w którym król nadawał im opuszczone ziemie, które swoim granicami sięgały do Zboisk, Prusieka i Pobiedna. Z treści natomiast samego przywileju wynika, że miejscowość powstała wcześniej. W okresie staropolskim wieś należała do rodziny Pobiedzińskich, Drohojowskich, Ossolińskich, a następnie Truskolaskich

W zasobie Oddziału w Sanoku Archiwum Państwowego w Rzeszowie najstarsze zapisy odnośnie Pobiedna pochodzą z ksiąg metrykalnych z końca XVIII wieku, a najstarsze przedstawienie granic Pobiedna pochodzi z mapy katastralnej z 1852 roku.

28 listopada 2023 r. odbyła się lekcja archiwalna dla uczniów klasy czwartej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie. W pierwszej części zajęć, którą prowadził kierownik Oddziału omówiono zadania archiwów państwowych i ich rolę oraz przedstawiono najciekawsze materiały dotyczące  miejscowości Pobiedno (m.in. księgę metrykalną, mapę katastralną, której arkusze uczniowie musieli złożyć w jedną całość). W drugiej części zajęć, uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Podczas, gdy jedna grupa zwiedzała magazyn archiwalny, druga grupa przyglądała się digitalizacji materiałów archiwalnych oraz ich prostowaniu przy pomocy kautera. Ponadto w magazynie, uczniowie mieli za zadanie odczytać numer rzymski regału i odnaleźć ukryte niespodzianki. Miś – mały pomocnik archiwistów, miał dla nich określone zadania: złożyć i skleić kopię mapy katastralnej z Pobiedna, przepisać tekst fragmentu Konstytucji 3 Maja z 1791 r. na kopii dokumentu piórem i atramentem oraz przykleić na nim pieczęć lakową.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej