• 9 Book Read Student Students Library  - geralt / Pixabay

    Nadzór archiwalny

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją - nowy serwis informacyjny

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych , umieszczony został serwis informacyjny Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją."

Postępowanie z dokumentacją, zamieszczono podstawowe informacje dotyczące przepisów kancelaryjno-archiwalnych, w tym: podstawy prawne, właściwość w zakresie uzgadniania tych przepisów, przykładowe klasyfikacje i kwalifikacje dokumentacji dla różnych podmiotów (m. in. dla szkół, przedszkoli, bibliotek) oraz wyjaśnienia dotyczące stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

Podmioty publiczne zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu w wersji elektronicznej, przygotowanego na bazie ww. klasyfikacji i kwalifikacji, proszone są o kontakt z Oddziałem I naszego Archiwum (telefon 17 230 48 08).

Druki do pobrania

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Pobierz Zasady przygotowanie kopert dowodów osobistych do przekazania do Archiwum Państwowego w Rzeszowie
89 KB 354
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej