• 9 Podcast Popular Shows Announcement  - mohamed_hassan / Pixabay

    Dostępność

Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Koordynator ds. dostępności

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) w Archiwum Państwowym w Rzeszowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności:

 

Koordynator ds. dostępności

Witold Świder

tel. 17 230-48-08  wew. 202
e-mail: witold.swider@rzeszow.ap.gov.pl

 

Druki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 671 KB 343
pdf Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 241 KB 326
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej