• 9

  Udostępnianie zasobu

Tutaj znajdą Państwo najważniejsze informacje o zasadach korzystania z materiałów archiwalnych w naszym Archiwum.

 •  
  1. Archiwum przekazuje zainteresowanym informacje zawarte w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na wniosek lub zapytanie bądź w postaci reprodukcji dokumentów.
  2. W/w forma udostępniania stanowi płatną usługę. Szczegóły w cenniku.
  3. Archiwum może odmówić wykonania kserokopii materiału archiwalnego jeśli nie pozwala na to jego stan fizyczny.
  4. Kwerendy dla celów genealogicznych sugerujemy rozpocząć od strony szukajwarchiwach.gov.pl, która zamieszcza on-line skany ksiąg metrykalnych.
  5. Informacje o naszym zasobie można znaleźć na stronach szukaj w archiwach.
 • Informacje o naszym zasobie można znaleźć na stronach szukaj w archiwach.

  Informacje o materiałach przechowywanych w naszym zasobie można znaleźć także na stronie Europejskiego Portalu Archiwalnego.

  Kopie cyfrowe materiałów archiwalnych z naszego zasobu udostępnione na portalu szukajwarchiwach.gov.pl.

 • Tutaj można pobrać gotowe druki podań składanych do naszego Archiwum.

  WSZYSTKIE DRUKI PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM MASZYNOWYM!
  • Potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnegopdf doc
  • Potwierdzenie pobytu na robotach przymusowychpdf doc
  • Potwierdzenie rejestracji szkód wojennychpdf doc
  • Potwierdzenie zameldowaniapdf doc
  • Potwierdzenie zatrudnieniapdf doc
  • Poszukiwanie genealogicznepdf doc
  • Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnegopdf doc
  • Pełnomocnictwo do przeprowadzenia kwerendy archiwalnejpdf doc
  • Upoważnienie do odszukania materiałówpdf doc
  • Zamówienie na wypozyczenie mikrofilmówpdf doc
  • Zamówienie usługi kopiowania materiałów archiwalnychpdf doc
  • Umowa przetwarzania danych osobowychpdf doc
 •  
  1. Archiwum przekazuje zainteresowanym informacje zawarte w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na wniosek lub zapytanie bądź w postaci reprodukcji dokumentów.
  2. W/w forma udostępniania stanowi płatną usługę. Szczegóły w cenniku.
  3. Archiwum może odmówić wykonania kserokopii materiału archiwalnego jeśli nie pozwala na to jego stan fizyczny.
  4. Kwerendy dla celów genealogicznych sugerujemy rozpocząć od strony szukajwarchiwach.gov.pl, która zamieszcza on-line skany ksiąg metrykalnych.
  5. Informacje o naszym zasobie można znaleźć na stronach szukaj w archiwach.
 • Informacje o naszym zasobie można znaleźć na stronach szukaj w archiwach.

  Informacje o materiałach przechowywanych w naszym zasobie można znaleźć także na stronie Europejskiego Portalu Archiwalnego.

  Kopie cyfrowe materiałów archiwalnych z naszego zasobu udostępnione na portalu szukajwarchiwach.gov.pl.

 • Tutaj można pobrać gotowe druki podań składanych do naszego Archiwum.

  WSZYSTKIE DRUKI PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM MASZYNOWYM!
  • Potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnegopdf doc
  • Potwierdzenie pobytu na robotach przymusowychpdf doc
  • Potwierdzenie rejestracji szkód wojennychpdf doc
  • Potwierdzenie zameldowaniapdf doc
  • Potwierdzenie zatrudnieniapdf doc
  • Poszukiwanie genealogicznepdf doc
  • Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnegopdf doc
  • Pełnomocnictwo do przeprowadzenia kwerendy archiwalnejpdf doc
  • Upoważnienie do odszukania materiałówpdf doc
  • Zamówienie na wypozyczenie mikrofilmówpdf doc
  • Zamówienie usługi kopiowania materiałów archiwalnychpdf doc
  • Umowa przetwarzania danych osobowychpdf doc

Uprzejmie informujemy, że od 28 marca 2022 roku przywracamy normalne zasady funkcjonowania Czytelni akt.

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi naszych użytkowników prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty w Czytelni akt pod numerami telefonu:

 • Centrala w Rzeszowie 17 230 48 08
 • Oddział w Sanoku 13 463 19 99
Jednocześnie zachęcamy do korzystania z informacji dostępnych na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl. Na portalu oprócz szczegółowych informacji o zasobie Archiwum dostępne są także skany materiałów archiwalnych.

Wszelkie aktualne informacje o funkcjonowaniu Archiwum dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz profilu facebook.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i bezwzględne jego przestrzeganie.

Zgłoszenia i zamówienia materiałów prosimy wysyłac na adresy e-mail:

Zasady korzystania

1. Udostępnianie archiwaliów na miejscu

Archiwalia udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelniach Archiwum, korzystanie z nich jest bezpłatne. Nie ma możliwości wypożyczenia oryginalnych materiałów na zewnątrz. Istnieje mozliwość wypożyczenia kopii akt w postaci mikrofilmów – możliwe jest wysłanie naszych mikrofilmów do innego archiwum w całej Polsce, jak też sprowadzenie mikrofilmów ze zbiorów innej instytucji i skorzystanie z nich w naszej czytelni. W zakładce Druki do pobrania znajdziecie Państwo odpowiedni formularz.

2. Udostępnianie oryginałów bądź kopii

Archiwalia udostępniane są w postaci oryginałów, z wyjątkiem sytuacji, gdy Archiwum posiada reprodukcje tych materiałów (np. mikrofilmy lub reprodukcje cyfrowe). W takich wypadkach zamiast oryginału udostępnia się jego kopię.

3. Przygotowanie archiwaliów

Przed udostępnieniem archiwalia są przygotowywane do bezpiecznego udostępnienia przez pracowników Archiwum, m.in.. nanoszona jest paginacja (czyli numeracja stron) oraz w niektórych wypadkach archiwalia są znakowane pieczęcią własnościową Archiwum. Działania te są konieczne w celu zapewnienia archiwaliom bezpieczeństwa. Prace te staramy się wykonywać bez zbędnej zwłoki, jednak mogą one warunkować termin udostępnienia archiwaliów.

4. Zgłoszenie użytkownika zasobu.

Każda osoba korzystająca z materiałów w czytelni zobowiązana jest do wypełnienia Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego . Aby zaoszczędzić czas, można skorzystać z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, wypełnić zgłoszenie przed wizytą w czytelni i złożyć wypełniony formularz użytkownika zasobu w punkcie informacyjnym archiwum lub wysłać pocztę tradycyjną bądź elektroniczną na adres Kancelarii Archiwum.
W zależności od celu, w jakim będą Państwu potrzebne archiwalia i w zależności od zawartych w nich informacji, możemy Państwa poprosić o uzupełnienie dodatkowych oświadczeń (np. dotyczących ochrony danych osobowych na temat osób trzecich, które znajdą się w archiwaliach) lub w niektórych wypadkach o złożenie dodatkowych dokumentów (np. pełnomocnictw).

5. Zamawianie materiałów archiwalnych

Istnieje możliwość zamówienia materiałów droga e-mailową. Wystarczy wysłać na adres pracowni e-mail z podaniem imienia i nazwiska, numeru zespołu i dokładnych sygnatur. Uwaga! E-maile nie zawierające dokładnych informacji o numerze zespołu i sygnaturze archiwalnej będą ignorowane.
Przed przyjazdem do pracowni prosimy upewnić się telefonicznie lub e-mailowo, czy zamówione materiały zostały dla Państwa przygotowane.

6. Bezpłatne kopiowanie

W czasie korzystania z archiwaliów w naszych czytelniach można wykonać nieodpłatnie ich kopie własnym aparatem fotograficznym, o ile przeznaczone będą do osobistego niekomercyjnego użytku (np. z wykluczeniem celów publicystyczno-wydawniczych). Ze względu na bezpieczeństwo materiałów niedopuszczalne jest używanie lampy błyskowej i manipulowanie archiwaliami inne niż wynikające ze zwykłego korzystania. Kopiowanie powinno odbywać się również w taki w sposób, żeby nie zakłócać pracy innych użytkowników (np. bez użycia statywu).

7. Płatne kopiowanie

Wykonanie kopii można też zlecić Archiwum, w ramach odpłatnej usługi. Szczegóły w cenniku.

8. Pełna treść regulaminu

Pełna treść Regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie dostępna jest tutaj.
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej