• 9 Math Numbers Number Counting  - MarandaP / Pixabay

    Archiwum w liczbach

Archiwum w liczbach rok 2021

Liczba zespołów i zbiorów archiwalnych

Liczba metrów bieżących przechowywanej dokumentacji

Liczba jednostek archiwalnych

Liczba zdigitalizowanych stron materiałów archiwalnych

Liczba przeprowadzonych kwerend archiwalnych w 2021

Liczba osób korzystających z materiałów archiwalnych w czytelniach w 2021 r.

Liczba udostępnionych w czytelniach jednostek archiwalnych w 2021 r.

Liczba odwiedzin w czytelniach w 2021 r.

Liczba pokazów i lekcji archiwalnych w 2021 r.

Liczba przygotowanych wystaw tradycyjnych i wirtualnych w 2021 r.

Wydane publikacje

Liczba nadzorowanych archiwów zakładowych w 2021 r.

Liczba przeprowadzonych kontroli i ekspertyz archiwalnych w 2021 r.

Liczba uzgodnionych w 2021 r. przepisów kancelaryjno-archiwalnych lub zmian do nich

Liczba wydanych zgód na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w 2021 r.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej