• 9

  Przejmowanie materiałów archiwalnych

Procedura przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Rzeszowie:

 1. Zawiadomienie kierownika jednostki organizacyjnej o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego w Rzeszowie wraz z informacjami wymaganymi, zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 roku (Dz.U., 2019, poz. 246)
  1. W przypadku niemożliwości podania tych informacji – udzielenie stosownych wyjaśnień przez kierownika jednostki organizacyjnej
  2. W przypadku kolejnego przekazania informacji tych nie powiela się o ile nie uległy one zmianie.
 2. Sporządzenie spisu zdawczo-odbiorczego przekazywanych materiałów archiwalnych - gotowy formularz do wykorzystania dostępny jest w zakładce Nadzór
 3. Po zaakceptowaniu spisu zdawczo-odbiorczego pod kątem poprawności jego sporządzenia:
  1. zawiadomienie o zakończeniu procesu czynności porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych
  2. umówienie terminu fizycznego przekazania materiałów archiwalnych z osobą odpowiedzialną za ich przejmowanie w Archiwum Państwowym w Rzeszowie (najlepiej telefonicznie).

Ważne informacje:

Spis zdawczo-odbiorczy przekazywanych materiałów archiwalnych powinien być wydrukowany w 2 egzemplarzach i podpisany przez kierownika jednostki organizacyjnej

Materiały archiwalne należy umieścić w teczkach bezkwasowych, a te w pudłach z litej tektury bezkwasowej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 roku (Załącznik nr 4, pkt 4.6 i 4.7)

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 246).

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej