• 9 Team Friendship Group Hands  - Bob_Dmyt / Pixabay

    Współpraca

IPN

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany 19 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Inne ważne zadania Instytutu, to prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji publicznej.

RDK

Rzeszowski Dom Kultury

Rzeszowski Dom Kultury powstał 1 stycznia 2010 roku na mocy uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2009 roku. Aktualnie w jego skład wchodzi 17 filii zlokalizowanych na terenie całego Rzeszowa. Główne zadania Rzeszowskiego Domu Kultury to: prowadzenie zajęć z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, organizacja własnych imprez, współorganizacja miejskich wydarzeń kulturalnych oraz organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej