• 9 State Library Berlin - valentinhintikka / Pixabay

  Wizyta w czytelni

Czytelnia Rzeszów

Przejdź do strony, na której sprawdzisz ilość wolnych miejsc w czytelni w Rzeszowie.

Czytelnia Sanok

Przejdź do strony, na której sprawdzisz ilość wolnych miejsc w czytelni w Sanoku.

Elektroniczne zamawianie akt

Istnieje możliwość zamówienia akt za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Bezpośrednia forma udostępniania w Pracowni Naukowej

Uprzejmie informujemy, że 04 maja 2021 roku Czytelnie akt w Archiwum Państwowym w Rzeszowie otwierają się dla użytkowników, z zachowaniem ograniczeń wynikających z konieczności stosowania reżimu sanitarnego.
Uprzejmie prosimy o telefoniczną lub e-mailową rezerwację terminów korzystania.
W czytelni akt może przebywać jednorazowo do 4 (centrala w Rzeszowie) lub 2 (Oddział w Sanoku) odwiedzających z zachowaniem minimum 1,5 metrowych odstępów. Wprowadza się również bezwzględny limit ilości udostępnianych jednorazowo jednostek archiwalnych do 15.

Prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z naszą instytucją do niezbędnego minimum. Zalecamy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (/w855c9kblr/skrytka).

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z informacji dostępnych na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl. Na portalu oprócz szczegółowych informacji o zasobie Archiwum dostępne są także skany materiałów archiwalnych.

Wszelkie aktualne informacje o funkcjonowaniu Archiwum dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz profilu facebook.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPOSOBIE KORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i bezwzględne jego przestrzeganie.

 • Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego w formacie pdf doc

Zgłoszenia i zamówienia materiałów prosimy wysyłać na adresy e-mail:

Rzeszów - pracownia@rzeszow.ap.gov.pl

Sanok - apsanok@rzeszow.ap.gov.pl

 1. Archiwalia udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelniach Archiwum, korzystanie z nich jest bezpłatne. Nie ma możliwości wypożyczenia oryginalnych materiałów na zewnątrz. Istnieje możliwość wypożyczenia kopii akt w postaci mikrofilmów – możliwe jest wysłanie naszych mikrofilmów do innego archiwum w całej Polsce, jak też sprowadzenie mikrofilmów ze zbiorów innej instytucji i skorzystanie z nich w naszej czytelni. W zakładce "Druki do pobrania" znajdziecie Państwo odpowiedni formularz.
 2. Archiwalia udostępniane są w postaci oryginałów, z wyjątkiem sytuacji, gdy Archiwum posiada reprodukcje tych materiałów (np. mikrofilmy lub reprodukcje cyfrowe). W takich wypadkach zamiast oryginału udostępnia się jego kopię.
 3. Przed udostępnieniem archiwalia są przygotowywane do bezpiecznego udostępnienia przez pracowników Archiwum, m.in.. nanoszona jest paginacja (czyli numeracja stron) oraz w niektórych wypadkach archiwalia są znakowane pieczęcią własnościową Archiwum. Działania te są konieczne w celu zapewnienia archiwaliom bezpieczeństwa. Prace te staramy się wykonywać bez zbędnej zwłoki, jednak mogą one warunkować termin udostępnienia archiwaliów.
 4. Każda osoba korzystająca z materiałów w czytelni zobowiązana jest do wypełnienia  zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego (pliki dostępne w formacie pdf i doc). Aby zaoszczędzić czas, można skorzystać z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, wypełnić zgłoszenie przed wizytą w czytelni i złożyć wypełniony formularz użytkownika zasobu w punkcie informacyjnym archiwum lub wysłać pocztę tradycyjną bądź elektroniczną na adres Kancelarii Archiwum.
 5. W zależności od celu, w jakim będą Państwu potrzebne archiwalia i w zależności od zawartych w nich informacji, możemy Państwa poprosić o uzupełnienie dodatkowych oświadczeń (np. dotyczących ochrony danych osobowych na temat osób trzecich, które znajdą się w archiwaliach) lub w niektórych wypadkach o złożenie dodatkowych dokumentów (np. pełnomocnictw).
 6. Istnieje możliwość zamówienia materiałów poprzez e-rewers.
 7. Przed przyjazdem do pracowni niezbędne jest telefonicznie lub e-mailowe potwierzenie, czy zamówione materiały zostały dla Państwa przygotowane.
 8. W czasie korzystania z archiwaliów w naszych czytelniach można wykonać nieodpłatnie ich kopie własnym aparatem fotograficznym, o ile przeznaczone będą do osobistego niekomercyjnego użytku (np. z wykluczeniem celów publicystyczno-wydawniczych). Ze względu na bezpieczeństwo materiałów niedopuszczalne jest używanie lampy błyskowej i manipulowanie archiwaliami inne niż wynikające ze zwykłego korzystania. Kopiowanie powinno odbywać się również w taki w sposób, żeby nie zakłócać pracy innych użytkowników (np. bez użycia statywu).
 9. Wykonanie kopii można też zlecić Archiwum, w ramach odpłatnej usługi. Szczegóły w cenniku.
 10. Pełna treść Regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie dostępna jest tutaj.

Druki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych 109 KB 631
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej