• 9

  Redakcja

Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski Al. T. Rejtana 16 C, 35-310 Rzeszów e-mail: redakcja@galicja.ur.edu.pl www: www.galicja.ur.edu.pl NIP: 813-32-38-822

 • Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak

  Redaktor naczelny
  Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak (ur. 26 XII 1970 w Przeworsku). Historyk (historia XIX w., źródłoznawstwo). Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1989-1994). Od 1994 asystent następnie adiunkt (2002) w Instytucie Historii (Zakład Nauk Pomocniczych Historii). Doktorat (2002) pod kier. prof. dr hab. Jadwigi Hoff, habilitacja (2014) w oparciu o rozprawę Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871-1914. Studium historyczno-źródłoznawcze (2013). Od 2014 na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, w latach 2014 – 2019 kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (od 2019 o statusie pracowni). Autor 3 monografii naukowych, około 60 artykułów naukowych, recenzji i innych publikacji, oprac. 30 haseł encyklopedycznych m.in. do Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii Rzeszowa. Redaktor i współredaktor monografii zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma Galicja. Studia i materiały, członek redakcji czasopism Kresy Południowo-Wschodnie oraz Przemyskie Zapiski Historyczne. Współzałożyciel i prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej Przeworsk – mała ojczyzna. Członek Komisji ds. Czasopism przy PTH. Zainteresowania badawcze: historia społeczna, źródłoznawstwo, archiwistyka, historia regionalna. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu archiwistyki oraz nauk pomocniczych historii.
 • Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak

  Redaktor naczelny
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum
 • Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak

  Redaktor naczelny
  Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak (ur. 26 XII 1970 w Przeworsku). Historyk (historia XIX w., źródłoznawstwo). Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1989-1994). Od 1994 asystent następnie adiunkt (2002) w Instytucie Historii (Zakład Nauk Pomocniczych Historii). Doktorat (2002) pod kier. prof. dr hab. Jadwigi Hoff, habilitacja (2014) w oparciu o rozprawę Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871-1914. Studium historyczno-źródłoznawcze (2013). Od 2014 na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, w latach 2014 – 2019 kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (od 2019 o statusie pracowni). Autor 3 monografii naukowych, około 60 artykułów naukowych, recenzji i innych publikacji, oprac. 30 haseł encyklopedycznych m.in. do Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii Rzeszowa. Redaktor i współredaktor monografii zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma Galicja. Studia i materiały, członek redakcji czasopism Kresy Południowo-Wschodnie oraz Przemyskie Zapiski Historyczne. Współzałożyciel i prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej Przeworsk – mała ojczyzna. Członek Komisji ds. Czasopism przy PTH. Zainteresowania badawcze: historia społeczna, źródłoznawstwo, archiwistyka, historia regionalna. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu archiwistyki oraz nauk pomocniczych historii.
 • Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak

  Redaktor naczelny
  Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak (ur. 26 XII 1970 w Przeworsku). Historyk (historia XIX w., źródłoznawstwo). Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1989-1994). Od 1994 asystent następnie adiunkt (2002) w Instytucie Historii (Zakład Nauk Pomocniczych Historii). Doktorat (2002) pod kier. prof. dr hab. Jadwigi Hoff, habilitacja (2014) w oparciu o rozprawę Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871-1914. Studium historyczno-źródłoznawcze (2013). Od 2014 na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, w latach 2014 – 2019 kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (od 2019 o statusie pracowni). Autor 3 monografii naukowych, około 60 artykułów naukowych, recenzji i innych publikacji, oprac. 30 haseł encyklopedycznych m.in. do Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii Rzeszowa. Redaktor i współredaktor monografii zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma Galicja. Studia i materiały, członek redakcji czasopism Kresy Południowo-Wschodnie oraz Przemyskie Zapiski Historyczne. Współzałożyciel i prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej Przeworsk – mała ojczyzna. Członek Komisji ds. Czasopism przy PTH. Zainteresowania badawcze: historia społeczna, źródłoznawstwo, archiwistyka, historia regionalna. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu archiwistyki oraz nauk pomocniczych historii.
 • Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak

  Redaktor naczelny
  Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak (ur. 26 XII 1970 w Przeworsku). Historyk (historia XIX w., źródłoznawstwo). Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1989-1994). Od 1994 asystent następnie adiunkt (2002) w Instytucie Historii (Zakład Nauk Pomocniczych Historii). Doktorat (2002) pod kier. prof. dr hab. Jadwigi Hoff, habilitacja (2014) w oparciu o rozprawę Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871-1914. Studium historyczno-źródłoznawcze (2013). Od 2014 na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, w latach 2014 – 2019 kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (od 2019 o statusie pracowni). Autor 3 monografii naukowych, około 60 artykułów naukowych, recenzji i innych publikacji, oprac. 30 haseł encyklopedycznych m.in. do Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii Rzeszowa. Redaktor i współredaktor monografii zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma Galicja. Studia i materiały, członek redakcji czasopism Kresy Południowo-Wschodnie oraz Przemyskie Zapiski Historyczne. Współzałożyciel i prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej Przeworsk – mała ojczyzna. Członek Komisji ds. Czasopism przy PTH. Zainteresowania badawcze: historia społeczna, źródłoznawstwo, archiwistyka, historia regionalna. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu archiwistyki oraz nauk pomocniczych historii.