• 9

    Akcesja

AKCESJA 2.0

Szanowni Państwo,

przygotowywanie ewidencji materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Rzeszowie odbywa się aktualnie w oparciu o aplikację internetową eakcesja.pl (Akcesja 2.0). Niestety dalsze utrzymanie i rozwój systemu przekracza możliwości Archiwum.

W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni zawiesić działanie systemu Akcesja 2.0. Dlatego też do dnia 30 września 2021 r. prosimy o zakończenie spraw już rozpoczętych, bez wszczynania nowych. Od 1 października 2021 r. system umożliwi jedynie wydruk wprowadzonych danych.

Jednocześnie informujemy, że na platformie ePUAP zostały udostępnione dla wszystkich zainteresowanych usługi elektroniczne, które umożliwiają złożenie wniosku dotyczącego przekazania materiałów archiwalnych. Niniejsza e-usługa umożliwia dołączenie do wniosku spisu zdawczo-odbiorczego przekazywanych materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej, którego wzór Państwu udostępniamy.

Dziękujemy wszystkim, którzy wykorzystywali przygotowaną przez nas aplikację, przekazując nam sugestie i uwagi nt. działania systemu.

Link: AKCESJA

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej