• 9 Metal Ruler Metal Measures Flexible - josemdelaa / Pixabay

  Standardy

Standardy COPE

Redakcja czasopisma „Galicja. Studia i materiały“ prowadzi działalność wydawniczą w oparciu o Standardy COPE, stosowane w nastepujacych przypadkach:

 1. Podejrzenie o autoplagiat na poziomie redakcyjnym.
 2. Podejrzenie o autoplagiat po opublikowaniu tomu.
 3.  Podejrzenie o plagiat na poziomie redakcyjnym.
 4. Podejrzenie o plagiat w opublikowanym artykule.
 5. Wątpliwości z ustaleniem autorstwa.
 6. Podejrzenie o wystąpienie problemu etycznego ze zgłoszonym tekstem na etapie redakcyjnym.
 7. Podejrzenie o wystąpienie problemu etycznego ze zgłoszonym tekstem po jego opublikowaniu.
 8. Podejrzenie nieujawnionego konfliktu interesów.
 9. Podejrzenie o fałszowanie i fabrykowanie danych.
 10. Zmiany na liście autorów.
 11. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia recenzenta o przywłaszczenie pomysłów autora.
 12. Podejrzenie nieujawnionego konfliktu interesów.
 13. Podejrzenie o fałszowanie i fabrykowanie danych.
 14. Zmiany na liście autorów.
 15. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia recenzenta o przywłaszczenie pomysłów autora.
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej