• 9 Podcast Popular Shows Announcement  - mohamed_hassan / Pixabay

    Dostępność

Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Koordynator ds. dostępności

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) w Archiwum Państwowym w Rzeszowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności:

 

Koordynator ds. dostępności

Witold Świder

tel. 17 230-48-08  wew. 202
e-mail: witold.swider@rzeszow.ap.gov.pl

 

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej