• 9 Book Read Student Students Library  - geralt / Pixabay

    Nadzór archiwalny

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w zakładce Zarządzanie dokumentacją, umieszczone zostały podstawowe informacje dotyczące: przepisów kancelaryjno-archiwalnych, w tym: podstawy prawne, właściwość w zakresie ich uzgadniania, przykładowe klasyfikacje i kwalifikacje dokumentacji dla różnych podmiotów (m. in. dla szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, powiatowych inspektoratów weterynarii), przykładowe instrukcje kancelaryjne i archiwalne, wyjaśnienia dotyczące stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140), dokumentu elektronicznego oraz zabezpieczania zbiorów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się i korzystania z przygotowanych materiałów.

Podmioty publiczne zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu oraz w/w instrukcji w wersji elektronicznej, przygotowanych na bazie tych opracowań, proszone są o kontakt z Oddziałem I naszego Archiwum (telefon 17 230 48 08).

Na platformie ePUAP w katalogu spraw „Kultura, sport i turystyka” w sekcji „Organizowanie działalności, uprawnienia” zostały udostępnione e-usługi, w tym Wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (spis/y dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu) przekazywany jest do właściwego archiwum państwowego w formacie .XML.

Druki do pobrania znajdziecie Państwo na stronie naszego Archiwum w zakładce Załatw sprawę – Druki do pobrania – Nadzór

Attachments

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Pobierz Zasady przygotowanie kopert dowodów osobistych do przekazania do Archiwum Państwowego w Rzeszowie
89 KB 2434
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej