• 9 Collector Documents Office Folder  - Angelo_Giordano / Pixabay

    Organizacja jednostki

Archiwum Rzeszów

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

ul. Władysława Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów
Tel.:17 230 48 08, 17 230 48 18
Fax: 17 230 48 28

Oddział Sanok

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku

ul. Sadowa 32
38-500 Sanok
Tel.: 13 463 19 99

Struktura Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik: Witold Świder

Oddział III - udostępniania zasobu archiwalnego

Kierownik: Marek Gieroń

Stanowisko ds. kadr i rozwoju zawodowego

Kierownik: Witold Świder

Stanowisko ds. popularyzacji zasobu archiwalnego

Izabella Frużyńska

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych

Tomasz Zalewski

Stanowisko ds. obronnych oraz ochrony informacji niejawnych

Grzegorz Jastrzębski

Struktura Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Oddział w Sanoku

Kierownik

Stanisław Dobrowolski
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej