• 9 State Library Berlin - valentinhintikka / Pixabay

  Wizyta w czytelni

Bezpośrednia forma udostępniania w Pracowni Naukowej

W związku z objęciem miasta Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego i powiatu sanockiego "strefą czerwoną" informujemy, że od dnia 19.10.2020r. czytelnie akt w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oraz w Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku wstrzymują swoją działalność.

Prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z naszą instytucją do niezbędnego minimum. Zalecamy kontakt telefoniczny, emailowy lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (/w855c9kblr/skrytka).

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z informacji dostępnych na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl. Na portalu oprócz szczegółowych informacji o zasobie Archiwum dostępne są także skany materiałów archiwalnych.

Wszelkie aktualne informacje o funkcjonowaniu Archiwum dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz profilu facebook.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPOSOBIE KORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i bezwzględne jego przestrzeganie.

 • Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego  pdf doc

Zgłoszenia i zamówienia materiałów prosimy wysyłac na adresy e-mail:

Rzeszów - pracownia@rzeszow.ap.gov.pl

Sanok - apsanok@rzeszow.ap.gov.pl

 1. Archiwalia udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelniach Archiwum, korzystanie z nich jest bezpłatne. Nie ma możliwości wypożyczenia oryginalnych materiałów na zewnątrz. Istnieje mozliwość wypożyczenia kopii akt w postaci mikrofilmów – możliwe jest wysłanie naszych mikrofilmów do innego archiwum w całej Polsce, jak też sprowadzenie mikrofilmów ze zbiorów innej instytucji i skorzystanie z nich w naszej czytelni. W zakładce "Druki do pobrania" znajdziecie Państwo odpowiedni formularz.
 2. Archiwalia udostępniane są w postaci oryginałów, z wyjątkiem sytuacji, gdy Archiwum posiada reprodukcje tych materiałów (np. mikrofilmy lub reprodukcje cyfrowe). W takich wypadkach zamiast oryginału udostępnia się jego kopię.
 3. Przed udostępnieniem archiwalia są przygotowywane do bezpiecznego udostępnienia przez pracowników Archiwum, m.in.. nanoszona jest paginacja (czyli numeracja stron) oraz w niektórych wypadkach archiwalia są znakowane pieczęcią własnościową Archiwum. Działania te są konieczne w celu zapewnienia archiwaliom bezpieczeństwa. Prace te staramy się wykonywać bez zbędnej zwłoki, jednak mogą one warunkować termin udostępnienia archiwaliów.
 4. Każda osoba korzystająca z materiałów w czytelni zobowiązana jest do wypełnienia  zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego (pdf doc).Aby zaoszczędzić czas, można skorzystać z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, wypełnić zgłoszenie przed wizytą w czytelni i złożyć wypełniony formularz użytkownika zasobu w punkcie informacyjnym archiwum lub wysłać pocztę tradycyjną bądź elektroniczną na adres Kancelarii Archiwum.
 5. W zależności od celu, w jakim będą Państwu potrzebne archiwalia i w zależności od zawartych w nich informacji, możemy Państwa poprosić o uzupełnienie dodatkowych oświadczeń (np. dotyczących ochrony danych osobowych na temat osób trzecich, które znajdą się w archiwaliach) lub w niektórych wypadkach o złożenie dodatkowych dokumentów (np. pełnomocnictw).
 6. Istnieje możliwość zamówienia materiałów droga e-mailową. Wystarczy wysłać na adres pracowni e-mail z podaniem:
  • imienia i nazwiska,
  • numeru zespołu
  • dokładnych sygnatur.

Uwaga!
E-maile nie zawierające dokładnych informacji o numerze zespołu i sygnaturze archiwalnej będą ignorowane.

 1. Przed przyjazdem do pracowni prosimy upewnić się telefonicznie lub e-mailowo, czy zamówione materiały zostały dla Państwa przygotowane.
 2. W czasie korzystania z archiwaliów w naszych czytelniach można wykonać nieodpłatnie ich kopie własnym aparatem fotograficznym, o ile przeznaczone będą do osobistego niekomercyjnego użytku (np. z wykluczeniem celów publicystyczno-wydawniczych). Ze względu na bezpieczeństwo materiałów niedopuszczalne jest używanie lampy błyskowej i manipulowanie archiwaliami inne niż wynikające ze zwykłego korzystania. Kopiowanie powinno odbywać się również w taki w sposób, żeby nie zakłócać pracy innych użytkowników (np. bez użycia statywu).
 3. Wykonanie kopii można też zlecić Archiwum, w ramach odpłatnej usługi. Szczegóły w cenniku.
 4. Pełna treść Regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie dostępna jest tutaj.

Druki do pobrania

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych 109 KB 275
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej