• 9 State Library Berlin - valentinhintikka / Pixabay

  Wizyta w czytelni

Elektroniczne zamawianie akt

Istnieje możliwość zamówienia akt za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Bezpośrednia forma udostępniania w Czytelni Akt

Zgłoszenia i zamówienia materiałów prosimy wysyłać na adresy e-mail:

Rzeszów - pracownia@rzeszow.ap.gov.pl

Sanok - apsanok@rzeszow.ap.gov.pl

 1. Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego w formacie pdf doc
 2. Archiwalia udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelniach Archiwum, korzystanie z nich jest bezpłatne. Nie ma możliwości wypożyczenia oryginalnych materiałów na zewnątrz. Istnieje możliwość wypożyczenia kopii akt w postaci mikrofilmów – możliwe jest wysłanie naszych mikrofilmów do innego archiwum w całej Polsce, jak też sprowadzenie mikrofilmów ze zbiorów innej instytucji i skorzystanie z nich w naszej czytelni. W zakładce "Druki do pobrania" znajdziecie Państwo odpowiedni formularz.
 3. Archiwalia udostępniane są w postaci oryginałów, z wyjątkiem sytuacji, gdy Archiwum posiada reprodukcje tych materiałów (np. mikrofilmy lub reprodukcje cyfrowe). W takich wypadkach zamiast oryginału udostępnia się jego kopię.
 4. Przed udostępnieniem archiwalia są przygotowywane do bezpiecznego udostępnienia przez pracowników Archiwum, m.in.. nanoszona jest paginacja (czyli numeracja stron) oraz w niektórych wypadkach archiwalia są znakowane pieczęcią własnościową Archiwum. Działania te są konieczne w celu zapewnienia archiwaliom bezpieczeństwa. Prace te staramy się wykonywać bez zbędnej zwłoki, jednak mogą one warunkować termin udostępnienia archiwaliów.
 5. Każda osoba korzystająca z materiałów w czytelni zobowiązana jest do wypełnienia  zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego (pliki dostępne w formacie pdf i doc). Aby zaoszczędzić czas, można skorzystać z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, wypełnić zgłoszenie przed wizytą w czytelni i złożyć wypełniony formularz użytkownika zasobu w punkcie informacyjnym archiwum lub wysłać pocztę tradycyjną bądź elektroniczną na adres Kancelarii Archiwum.
 6. W zależności od celu, w jakim będą Państwu potrzebne archiwalia i w zależności od zawartych w nich informacji, możemy Państwa poprosić o uzupełnienie dodatkowych oświadczeń (np. dotyczących ochrony danych osobowych na temat osób trzecich, które znajdą się w archiwaliach) lub w niektórych wypadkach o złożenie dodatkowych dokumentów (np. pełnomocnictw).
 7. Istnieje możliwość zamówienia materiałów poprzez e-rewers.
 8. Przed przyjazdem do czytelni niezbędne jest telefonicznie lub e-mailowe potwierdzenie, czy zamówione materiały zostały dla Państwa przygotowane.
  • Centrala w Rzeszowie 17 230 48 08
  • Oddział w Sanoku 13 463 19 99
 9. W czasie korzystania z archiwaliów w naszych czytelniach można wykonać nieodpłatnie ich kopie własnym aparatem fotograficznym, o ile przeznaczone będą do osobistego niekomercyjnego użytku (np. z wykluczeniem celów publicystyczno-wydawniczych). Ze względu na bezpieczeństwo materiałów niedopuszczalne jest używanie lampy błyskowej i manipulowanie archiwaliami inne niż wynikające ze zwykłego korzystania. Kopiowanie powinno odbywać się również w taki w sposób, żeby nie zakłócać pracy innych użytkowników (np. bez użycia statywu).
 10. Wykonanie kopii można też zlecić Archiwum, w ramach odpłatnej usługi. Szczegóły w cenniku.
 11. Pełna treść Regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie dostępna jest tutaj.

Attachments

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych 329 KB 794
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej