• 9 Dwór w Strachocinie

    650 lat Strachociny

Dnia 10 maja 2019 roku mija 650 lat od lokacji królewskiej wsi Strachocina, miejscowości znajdującej się w okolicach Sanoka, centrum kultu Św. Andrzeja Boboli.

Z tej okazji Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku we współpracy ze Społecznym Komitetem Obchodów 650-lecia założenia Strachociny, prezentuje wystawę internetową dokumentów, fotografii, map związanych z historią wsi. Pochodzą one głównie z zasobu Oddziału w Sanoku i ze zbiorów Regionalnej Izby Pamięci w Strachocinie.

Zbiory Regionalnej Izby Pamięci w Strachocinie

Zaprezentowane zdjęcia, dokumenty i ich kopie można również oglądać od dnia 8 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Strachocinie.

Materiały archiwalne dotyczące Strachociny są rozproszone po wielu archiwach. Oryginalny dokument aktu lokacyjnego wsi Strachocina z 1369 roku nie zachował się. Jego tekst został wpisany w dniu 26 kwietnia 1532 roku w księgi grodzkie sanockie z wniosku Jana Boboli. Znajduje się on obecnie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Treść aktu lokacyjnego została opublikowana w „Zbiorach dokumentów małopolskich, część IV, dokumenty z lat 1211-1400” w opracowaniu Stanisława Kurasia i Ireny Sułkowskiej-Kuraś.

lokacja - pismo odreczne

Materiały archiwalne z XX wieku np. księgi gruntowe, rejestry mieszkańców, budżety gromadzkie, dokumentacja z wyborów sołtysów, spółdzielni rolniczej, dokumenty związane z poszukiwaniami i eksploatacją gazu na terenie Strachociny z okresu przedwojennego jak i po II wojnie światowej (w tym m.in. badania geologiczne terenów naftowych, metryki szybów, mapy, księgi naftowe) znajdują się w Oddziale w Sanoku oraz w Archiwum Państwowym w Rzeszowie.

Materiały przechowywane w Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku - link.

Pieczęć Strachociny

Inne dokumenty można odnaleźć w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (m.in. Metryka Koronna), Narodowym Archiwum Cyfrowym (m.in. zdjęcia z uroczystości sprowadzenia relikwii Św. Andrzeja Boboli do Polski), Archiwum Państwowym w Przemyślu (m.in. mapa katastralna, sprawy sądowe), Archiwum Archidiecezji Przemyskiej (m.in. dokumenty dotyczące szkółki parafialnej, osób duchownych pochodzących ze Strachociny).

Zabytki archeologiczne ze Strachociny (brązowy czekan bojowy i topór kamienny) jak i przedwojenny kwestionariusz w sprawie badania środowiska znajdują się w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Ponadto prezentujemy przykładowe zestawienie dokumentów i zdjęć dotyczących Św. Andrzeja Boboli znajdujących się w zasobach archiwów państwowych link..

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą internetową i do korzystania z naszych zbiorów archiwalnych

 

 

Attachments

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Dokumenty i zdjęcia dotyczące Św. Andrzeja Boboli znajdujące się w zasobach archiwów. 139 KB 540
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej