• 9

Zmarła prof. Daria Nałęcz

Z ogromny smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Darii Nałęcz, która przez wiele lat kierowała siecią Archiwów Państwowych

Daria Nałęcz była cenioną historyczką i archiwistką, specjalistką w zakresie historii Polski XIX i XX wieku, dziejów polskiej inteligencji i historii dwudziestolecia międzywojennego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i wykładowcą akademickim.

W latach 1996-2006 pełniła urząd Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W tym okresie aktywnie włączała Archiwa Państwowe w realizację wielu ważnych przedsięwzięć o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pod jej auspicjami przez wiele lat prowadzony był m.in. program poświęcony działaniom polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. W jego efekcie powstała 2-tomowa publikacja materiałów historycznych pt. „Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej”, przypominająca osiągnięcia polskiego wywiadu (w tym wkład w złamanie kodu Enigmy). W 1996 roku Archiwa Państwowe rozpoczęły również organizację międzynarodowego cyklu konferencji „Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród archiwów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zintensyfikowaniu uległa również współpraca z polonijnymi ośrodkami naukowo-kulturalnymi oraz archiwami i bibliotekami polskimi poza granicami Polski. Ważną, kontynuowaną po poprzedniku inicjatywą międzynarodową była w owym czasie również współpraca polskich archiwów państwowych z archiwami Rosji i innymi instytucjami pamięci w Polsce, dotycząca udokumentowania zbrodni katyńskiej. W efekcie wieloletniego projektu powstała istotna dla kształtowania polityki pamięci 4-tomowa publikacja źródłowa pt. „Katyń. Dokumenty zbrodni”, która ukazała się drukiem w latach 1996, 1998, 2001 i 2006.

Daria Nałęcz pełniła również funkcje w wielu międzynarodowych i krajowych gremiach archiwalnych. W latach 1997-2007 przewodniczyła Polskiemu Komitetowi Programu UNESCO Pamięć Świata. Była również przewodniczącą europejskiego oddziału Międzynarodowej Rady Archiwów EURBICA. Od 2005 roku przewodniczyła Grupie zadaniowej ds. współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji, upamiętniania i badania Holokaustu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research).

Pełniła również funkcję redaktora naczelnego „Archeionu” – najstarszego czasopisma archiwalnego ukazującego się od 1926 roku .

Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Rodzinie, bliskim i współpracownikom Pani Profesor składamy najszczersze wyrazy współczucia.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej