• 9 Materiały wykorzystywane do lekcji archiwalnych

Z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej w Sanoku

Dnia 16.12.br. odbyło się spotkanie w Filii w Sanoku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, poświęcone działalności archiwów państwowych. Pracownicy Oddziału w Sanoku przedstawili zakres zadań archiwów, informacje o rodzajach przechowywanych materiałów archiwalnych. Zaprezentowano również stronę www.szukajwarchiwach.gov.pl, możliwość wyszukiwania materiałów archiwalnych na potrzeby lekcji historii w szkole czy do publikacji. Przedstawiono również materiały wykorzystywane na lekcjach archiwalnych i omówiono projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej