• 9

Akcja Archiwum Pandemii A.D. 2020

Z dniem 28 kwietnia ruszyła akcja „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”

W akcji uczestniczą wszystkie Archiwa Państwowe wraz z oddziałami.

Celem akcji jest stworzenie zespołu materiałów archiwalnych z pierwszej pandemii XXI wieku, stworzonego przy współudziale całego społeczeństwa i dokumentującego zjawisko epidemii w naszym kraju, w najbliższym otoczeniu, w życiu codziennym, społecznym, kulturalnym i zawodowym. Powstały w ten sposób zbiór źródeł dotyczących wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym.

Uczestnikiem akcji może zostać każdy – mogą nimi być osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, organizacje, wspólnoty społeczne. Każdy, kto czuje potrzebę podzielenia się swoimi odczuciami, przeżyciami i doświadczeniami związanymi z pandemią, może przekazać zgromadzoną przez siebie dokumentację, zarówno w postaci tradycyjnej (na papierze) lub w postaci elektronicznej. Zbieramy dokumentację w postaci zapisków, notatek, ulotek, zdjęć, filmów, blogów, nagrań dźwiękowych itp., która będzie cennym źródłem dokumentującym przebieg zjawiska pandemii w Polsce w aspekcie społecznym, kulturowym i gospodarczym.

Pusta ulica 3 Maja w Rzeszowie, 21 marca 2020 roku, godz. 20.00. Fot. Janusz Demitraszek. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Pusta ulica 3 Maja w Rzeszowie, 21 marca 2020 roku, godz. 20.00. Fot. Janusz Demitraszek. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Jak przekazać swoje materiały do Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Forma przekazywanych materiałów jest dowolna. Mogą to być różnego typu dokumenty (rękopisy, maszynopisy), zdjęcia, ulotki, wycinki prasowe, afisze, plakaty, mapy, jak również nagrania audio i wideo, blogi, memy.

Istotna jest sprawa własności materiałów. Osoba czy instytucja przekazująca materiały do Archiwum Państwowego w Rzeszowie musi być jego właścicielem (czyli być twórcą tych materiałów), albo powinna posiadać zgodę prawnego właściciela na dysponowanie nim.

Każdy materiał powinien być w miarę możliwości opisany, aby jak najlepiej posłużył jego przyszłym badaczom i użytkownikom. W opisie należy zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko właściciela materiału, tytuł (nazwa) dokumentu, temat zdjęcia, miejsce i czas wykonania (sporządzenia) dokumentu, zdjęcia, nagrania, adres przekazującego do dalszej korespondencji.

Sposoby przekazywania dokumentacji dotyczącej pandemii do Archiwum Państwowego w Rzeszowie:

Sposób tradycyjny

Przy wejściu do budynku Archiwum Państwowego w Rzeszowie na cele akcji umieszczono specjalną skrzynkę oznaczoną hasłem „Archiwum Pandemii A.D. 2020”. W pojemniku należy umieścić przekazywane zbiory. W trakcie tego pracownik Archiwum poprosi przekazującego o podpisanie umowy darowizny.

Poczta elektroniczna

Archiwum Państwowe w Rzeszowie umożliwia przesyłanie materiałów dotyczących pandemii również drogą elektroniczną. Korespondencję należy kierować na mail: archiwumpandemii@rzeszow.ap.gov.pl.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej