• 9 Fragment zbiorów fotograficznych_02

Spuścizna Edwarda Zająca w Archiwum

Dnia 8 lutego 2023 r. p. Teresa Zając z Sanoka przekazała do naszego archiwum cześć spuścizny po swoim mężu Edwardzie Zającu (1931-2014). W latach 1957-1970 był On kierownikiem Powiatowego Archiwum Państwowego w Sanoku, a w okresie 1970-1990 dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku. E. Zając był regionalistą, badaczem Ziemi Sanockiej i spod jego ręki wyszło wiele znakomitych opracowań dotyczących dziejów lokalnych znanych i czytanych do dnia dzisiejszego.  Ta darowizna nie byłaby możliwa bez pomocy p. Krystyny Chowaniec, która ostatecznie przekonała p. Teresę Zając do przekazania tej części spuścizny do archiwum, aby mogły służyć następnym pokoleniom.  Na spuściznę składają się rękopisy i maszynopisy tekstów, fotografie, kopie wspomnień różnych osób, kopie różnych dokumentów zbieranych do prac naukowych. Zbiory te po ich zewidencjonowaniu zostaną udostępnione użytkownikom.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej