• 9 Audit Accounting Ledger Figures - Tumisu / Pixabay

  Dział Finansowo - Księgowy

 1. opracowywanie projektu budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej,
 2. sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
 3. prowadzenie spraw finansowych określanymi odrębnymi przepisami,
 4. rejestrowanie zaszłości gospodarczych w ewidencji księgowej,
 5. współdziałanie z dyrektorem Archiwum w zakresie realizacji działalności finansowej Archiwum,
 6. prowadzenie sprawozdawczości GUS,
 7. ewidencjonowanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
 8. sporządzanie list wypłat, obliczanie podatku dochodowego oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 9. dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności bezgotówkowych, wynikających z odrębnych przepisów,- obsługa kasowa Archiwum, ochrona wartości pieniężnych,
 10. prowadzenia rozliczeń z ZUS i urzędami skarbowymi,
 11. analizowanie przebiegu realizacji bieżącego planu finansowego,
 12. prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 13. oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności przepisów dotyczących finansów publicznych i rachunkowości.
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej