• 9 Moneta okolicznosciowa - 100 rocznica podpisania Dekretu o archiwach państwowych

Moneta okolicznosciowa „100 rocznica podpisania Dekretu o archiwach państwowych"

5 lutego 2019 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „100 rocznica podpisania Dekretu o archiwach państwowych”.

W dniu 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Dokument ten stanowił podstawę prawną utworzenia i funkcjonowania archiwów w odrodzonej Rzeczypospolitej. (...) Skutkiem działań prowadzonych na podstawie Dekretu było stworzenie zasobu archiwów państwowych, szacowanego w 1939 r. na 90 tys. metrów bieżących akt. Dokument obowiązywał do marca 1951 r. Współcześnie strukturę organizacyjną archiwów państwowych tworzy Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i 33 archiwa terenowe wraz z podległymi im jednostkami. – pisze w folderze emisyjnym dr Tomasz Matuszak.

Na awersie monety umieszczono stylizowane wizerunki regałów kompaktowych służących do przechowywania archiwaliów oraz mikrodruk z powtarzającym się napisem ARCHIWA PAŃSTWOWE, symbolizujący zapis na nośniku cyfrowym.
Na rewersie widnieje w otoku napis 100. ROCZNICA PODPISANIA DEKRETU O ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH. Centralną część monety wypełnia wizerunek drzewa, którego prawa część ma charakter tradycyjny, a lewa nawiązuje do świata technologii cyfrowej. Z jednej strony symbolizuje ono trwałość tradycji, osadzenie w przeszłości zapisanej w archiwaliach, z drugiej strony stanowi odniesienie do przyszłości, do cyfryzacji zasobów. Trzydzieści trzy liście (tradycyjne i „cyfrowe”) symbolizują współczesną sieć archiwów państwowych, a centralnie umieszczony liść w koronie drzewa – Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana została w nakładzie do 12 tysięcy sztuk. Jej cena wynosić będzie 130 zł brutto. Monetę można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej