Z wielką przyjemnością przedstawiamy efekt współpracy naszego Archiwum i Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Publikacja "Teatralne życie kostiumu" to album, który prezentuje wybrane projekty kostiumów do spektakli wystawianych w…

Czytaj więcej

Informujemy, że od dnia 1.03.2022 r. czytelnie akt w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oraz w Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku wznawiają swoją działalność. Korzystających prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego dotychczas obowiązującego w naszym urzędzie. W celu rezerwacji terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.  …

Czytaj więcej

Dnia 16.12.br. odbyło się spotkanie w Filii w Sanoku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, poświęcone działalności archiwów państwowych. Pracownicy Oddziału w Sanoku przedstawili zakres zadań archiwów, informacje o rodzajach przechowywanych materiałów archiwalnych. Zaprezentowano również stronę www.szukajwarchiwach.gov.pl, możliwość wyszukiwania materiałów archiwalnych na potrzeby lekcji historii w szkole czy do publikacji. Przedstawiono również…

Czytaj więcej

Uczniowie z Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Pobiedna dn.14.12.br. zapoznali się w Oddziale w Sanoku z historią pisma. W czasie prezentacji dowiedzieli się jak powstało pismo, jakie były jego formy oraz samodzielnie pisali piórem i atramentem na przygotowanych formularzach. Na koniec każdy uczeń otrzymał dyplom, na którym osobiści…

Czytaj więcej

W 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Archiwum Państwowe w Rzeszowie wydało publikację „Wrona Orła nie pokona” autorstwa Stanisława Dobrowolskiego. Na publikację składają się wypisy źródłowe dotyczące kolportowania ulotek, prasy niezależnej, rysowania haseł związanych ze stanem wojennym i odnoszą się do okresu jego obowiązywania. Publikacją oparta jest na materiałach Oddziału w…

Czytaj więcej
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej