• 9 wazny komunikat

Wznowienie działalności archiwalnej

W związku z wdrożeniem etapu II znoszenia nakazów i zakazów, wynikających ze stanu epidemii, archiwa państwowe rozpoczęły przygotowania do wznawiania działalności archiwalnej.

W pierwszej kolejności rozpoczęliśmy przygotowanie organizacyjne urzędu do stopniowego przyjmowania klientów zewnętrznych i ich obsługi, w tym bieżącej realizacji kwerend archiwalnych.

Przygotowywana jest procedura udostępniania materiałów archiwalnych w czytelni akt osobom, które już rozpoczęły kwerendy. Zgodnie z rekomendacją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w czytelni zostaną wprowadzone ograniczenia dotyczące liczby osób, czasu przebywania w czytelni oraz telefoniczne umawianie wizyt.

Zachęcamy wszystkich użytkowników archiwum i wszystkie osoby zainteresowane, do kontaktu w pierwszej kolejności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-maili i Elektroniczna Skrzynka Podawcza) oraz do korzystania z dostępnych zasobów online w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie bezzwłocznie poinformujemy o zmianach w funkcjonowaniu naszej instytucji.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej