• 9 Zdjęcie Sztandaru Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Podkarpackiej Organizacji Regionalnej Krosno

  NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia

Przedstawiamy zachowane w zasobie Oddziału w Sanoku skany materiałów archiwalnych: zdjęć, plakatów i dokumentów z lat 1980-1981 dotyczących NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia.

 • Zdjęcia:
 • Sztandar Solidarności z napisem: „Organizacje Regionalna Solidarność Podkarpacka. Matko Chroń 29 sierpnia 1980 r.”
 • Sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Podkarpacka Organizacja Regionalna Krosno
 • Napis „Strajk” przy Sanockiej Fabryce Autobusów Autosan z 28 października 1980 r.
 • Zakładowe zebranie Związku „Solidarność” w Autosanie
 • Zdjęcia z Mszy Św. odprawionej w kościele Przemienienia Pańskiego w Sanoku wraz z widocznym popiersiem Józefa Piłsudskiego

 

 • Odręcznie wykonane plakaty „Solidarności” w Ustrzykach Dolnych

 

 • Dokumenty:
 • Komunikat nr 5 z dnia 13 listopada 1980 r. w sprawie utworzenia MKZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie jako sekcji zawodowej w ramach Podkarpackiego Regionu ZZ „Solidarność” w Krośnie,
 • Apel MKZ NSZZ „Solidarność” w Krośnie
 • Uchwała Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania Krosno z dnia 25 marca 1981 r. w sprawie ogłoszenia strajku
 • Pisma z dnia 14 i 16 października 1980 r. informujące, że załoga Aparatury Kontrolno – Pomiarowej powołała do życia Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przy Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle
 • Pismo KW PZPR z dnia 18.08.1980 r. o strajku w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan” na Wydziale W-5 w dniach 15-16 bm.
 • Biuletyn Informacyjny nr 1/80 Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Sanoku wraz z wykazem poszczególnych jednostek gospodarczych, które go utworzyły
 • Postulaty społeczeństwa Bieszczadów warunkujące zakończenie strajku okupacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 1980 r.
 • Oświadczenie z zebrania MKZ „Solidarność” w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1980 r.
 • Pismo NSZZ „Solidarność” Przemyśl z dnia 2 stycznia 1981 r. popierające strajk okupacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych
 • Komunikat nr 7 Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego Federacji i „Solidarności” Wiejskiej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych z 5 stycznia 1981 r.
 • Lista postulatów złożona Komisji powołanej przez Ministra Cioska i Komisji NIK w dniu 7 stycznia 1981 r. przez Ogólnopolski Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność Wiejska” w Ustrzykach Dolnych
 • Serwis Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 września 1981 r. w sprawie konfiskaty pism związkowych i książek
 • Uchwała KZ NSZZ „Solidarność” w ZPD Ustianowa z nadzwyczajnego posiedzenia z dnia 2 września 1981 r. dotycząca zwrotu wszystkich zabranych publikacji związkowych
 • Odezwa do członków NSZZ „Solidarność w Zarządzeni Budownictwa Leśnego „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych
 • Pismo Komitetu Strajkowego w Ustrzykach Dolnych oraz w Rzeszowie NSZZ „Solidarność Wiejska” NSZZ „Solidarność” z dnia 20 stycznia 1981 r. do Józefa Pińkowskiego Prezesa Rady Ministrów PRL wraz z postulatami wsi rzeszowskiej NSZZR „Solidarność Wiejska”
 • Orędzie z okazji Bożego Narodzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Krosno z dnia 20 grudnia 1980 r.
 • Komunikat nr 2 Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Krośnie Sekcja Pracowników Oświaty i Wychowania
 • Informacja z kwietnia 1981 r. o Wojewódzkim Zjeździe Delegatów i Członków Wiejskich i Gminnych Kół Założycielskich Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Podkarpacia w miejscowości Haczów
 • Biuletyn informacyjny nr 5 Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Krośnie z dnia 29 listopada 1980 r.
 • „Solidarność Podkarpacka” – druk Regionalnej Organizacji Związkowej w Krośnie z dnia 25 kwietnia 1981 r.
 • „Solidarność Podkarpacka” Informator Wewnętrzny nr 4 dla Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacia 20 marca 1981 r.
 • Informacje RKK z dnia 4 maja 1981 r. dla Kół Oświatowych NSZZ „Solidarność”

Zachęcamy do zapoznania się z wirtualną wystawą dokumentów oraz do ewentualnego kontaktu w sprawie identyfikacji osób przedstawionych na załączonych zdjęciach

 

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej