• 9 Matka z dziećmi na tle płonącego budynku

    80 rocznica wybuchu II wojny światowej

Okupacja w zarządzeniach władz niemieckich – wystawa online

Prezentowane materiały archiwalne: obwieszczenia, rozporządzania, rozkazy urzędowe wydawane przez władze okupacyjne obrazują życie codzienne mieszkańców Polski w czasie II wojny światowej. Rozporządzenia władz niemieckich nakładały na ludność polską ciężkie obowiązki i liczne ograniczenia jak obowiązek używania dwóch języków w sprawach urzędowych, przy nazewnictwie dróg i ulic, konieczność uzyskania specjalnych pozwoleń na organizowane zabaw. Ustanowiono godzinę policyjną dla osób wojskowych na godz.22 zaś dla ludności cywilnej na godz. 21. Władze okupacyjne całkowicie zawładnęły naszym krajem, przejęły władze w urzędach, ograniczono wysyłkę listów osób cywilnych, nakazano zgłaszanie posiadania aparatów telefonicznych.

Na ludność cywilną nałożono obowiązek dostarczania kontyngentów żywnościowych.
W myśl obwieszczenia z dn. 5 sierpnia 1940 r. każde gospodarstwo domowe i przemysłowe było również zobowiązane dostarczyć wszelkie przedmioty z żelaza, blachy, maszyn, płotów, bram itp.

Polacy musieli oddać wszelką broń i sprzęt wojenny do 10 listopada 1939 r. Karą zaś była najwyższa kara - kara śmierci (zarządzenie władz niemieckich - Naczelnego Dowództwa Armii z 12 września 1939 r.) Wyznaczono również nagrody finansowe za wykrycie broni oraz nagrody dla donosicieli.

Na zarządzenie najwyższych władz niemieckich Komisarz Rządowy polecił wprowadzić tzw. zakładników, którzy byli odpowiedzialni przed władzami za spokój w mieście. Zakładnicy ci mieli obowiązek bezwarunkowo meldować się codziennie w żandarmerii niemieckiej między godz. 9 a 12. Karą za niewypełnienie tego obowiązku było natychmiastowe aresztowanie przez władze niemieckie. Skład zakładników często zmieniano.

Prezentowane materiały archiwalne pochodzą z zasobu Oddziału w Sanoku Archiwum Państwowego w Rzeszowie z zespołu Akta Miasta Brzozowa.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi i prowadzenia samodzielnych badań w naszej czytelni.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej