• 9 Dzień Darczyńcy

Dzień Darczyńcy

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

w uznaniu i dla uhonorowania wszystkich darczyńców archiwów państwowych ustanawiam dzień 6 grudnia – Dniem Darczyńcy. Niech będzie to kolejne, obok Dnia Archiwisty, wspólne archiwalne ogólnopolskie święto, poświęcone tym razem naszym partnerom i ich nieocenionemu wkładowi we wzbogacenie narodowego zasobu archiwalnego.

Ogromną satysfakcję niesie fakt sukcesu projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, czego potwierdzeniem jest wiele zorganizowanych w tym roku, mimo trudnych warunków spowodowanych sytuacją epidemiczną, różnorodnych inicjatyw, wydarzeń oraz pozyskanych kolekcji z rodzinnych archiwów. Na szczególne docenienie i szacunek zasługuje wkład osób, które współdziałają z archiwami państwowymi, przekazując do narodowego zasobu archiwalnego zgromadzone przez siebie materiały. Dzień Darczyńcy ma być dla nich szczególną formą podziękowania. Jego założeniem jest uhonorowanie darczyńców archiwów państwowych, ugruntowanie i rozwinięcie tej współpracy, a także zachęcenie kolejnych osób do dzielenia się z archiwami państwowymi przechowywanymi w domowych zbiorach pamiątkami rodzinnymi. W kolejnych latach w tym dniu archiwa państwowe powinny skupić się na organizacji różnorodnych wydarzeń (spotkań z darczyńcami, konferencji, wystaw itp.) służących realizacji wspomnianych celów.

Z wyrazami szacunku,

dr Paweł Pietrzyk

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej